This page has been translated from English

Translator

Training & Events
Mind met een ziel
Astral Healing Forum
Voorouderlijke / Gezinsleden Healing

Code of Ethics, Praktijk en normen van de Astral HealingFoundation

(1) Astral Healing Stichting ..

De Astral Healing Foundation is een volledig autonome vereniging van gelijkgestemde therapeuten. De Astral Healing Foundation is een non-profit organisatie die tot doel heeft om mensen zelf te actualiseren via de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. De Astral Healing Post Graduate vereniging staat open voor gekwalificeerde ethische beoefenaars die gebruik maken van energie healing en / of psychologie aan emotionele en nerveuze stoornissen te behandelen.

De Astral HealingFoundation bestaat uit

een geregistreerde handelsnaam genaamd Gerry Coleman School van Astral Healing

een liefdadigheidsorganisatie die zich bezighouden met liefdadigheid.

Een training school genaamd Gerry Coleman School van Astral Healing.

Een stuurgroep de leiding van de inhoud van de opleiding school.

Een tuchtcommissie voor de ethische code, praktijken en normen van de Astral Healing School en praktijkmensen.

Een externe examencommissie aanbestedende het bereiken van de normen van de onderzoeken van haar studenten en leden.

Een Astral Healing therapeut postdoctoraal vereniging.

Het astrale Healing stichting bestaat aan de vooruitgang van het menselijk bewustzijn te bevorderen door middel van de revalidatie van personen die lijden aan nerveuze aandoeningen en emotionele problemen en de opleiding van haar leden en het onderwijs voor het grote publiek te promoten.

(2) inleidende verklaring.

(A) De ethische code is opgesteld in overeenstemming met de wetten van de bye Astral Healing stichting postdoctoraal vereniging.

(B) De uitdrukking therapeut of lid of master of arts: een lid oefenen of een opleiding om als een astrale Healing therapeut.

© Het is een voorwaarde voor het lidmaatschap dat elke kandidaat voor het lidmaatschap zich er schriftelijk te worden gebonden door de voorwaarden van de ethische code en gedragsregels.

(D) schending of overtreding van de bepalingen van de Code of Ethics kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap van de stichting.

(E) beroepsfouten wordt verstaan iedere handeling met betrekking tot de uitoefening van de Stichtingen Post Graduate Vereniging beroep dat zich onethisch of die in strijd is met de specifieke gedragsregels in de code in te stellen.

(F) Bij afwezigheid van enig bewijs van het tegendeel, wordt elke overtreding van de code het bewijs van beroepsfouten.

(G) Het ontslag van de stichtingen post graduate vereniging lid is niet toegestaan om het proces van een onderzoek of disciplinaire maatregelen belemmeren, zo lang als de vermeende klacht of overtreding van de code of vermeende overtreding van de verenigingen disciplinaire code vond plaats tijdens de fundamenten postdoctoraal leden lidmaatschap.

(H) Een lid waarvan het gedrag wordt onderzocht en die neemt ontslag uit de fundamenten post graduate vereniging, zal niet worden toegestaan om opnieuw de fundamenten post graduate vereniging aan te sluiten zonder de bevredigende voltooiing van het proces van een onderzoek of disciplinaire maatregelen.

De Stichtingen doelstellingen.

Mission Statement van de astrale Healing Therapeut Opleiding.

De Astral Healing Therapeut training is bedoeld om de student met de kennis uit te rusten, zowel energetisch en psychologisch te oefenen als een Astral Healing Therapeut. Een Astral Healing therapeut zal de praktijk psychologie gebaseerd op Jungiaanse analytische diepgang psychologie en ook genezen van het menselijk lichaam met gebruikmaking van de Light engelenrijk en de Astral Healing Therapie.

Onze Ethos.

De Astral Healing Stichting bevordert het ethos van wederzijds respect, eer en medeleven ten opzichte van alle leven.

Onze overtuigingen.

Wij geloven dat mensen zijn spirituele energetische wezens in een menselijk lichaam.

Wij geloven dat het leven is een reis van leren en kansen.

Wij geloven dat we allen een zijn met geen enkele persoon meer of mindere dan de andere.

Wij zijn van mening dat er alleen liefde overwegende dat gebrek aan liefde is onwetendheid.

Wij geloven dat we incarneren in ieder moment van je leven.

Wij geloven in het recht van mensen om de vrije wil.

Wij zijn van mening dat het de mensheid lot 'Enlighten' terwijl hij op zijn reis op aarde.

Visie en doelstellingen van het astrale Healing Stichting Code of Ethics.

Het verkrijgen van een kennis van de spirituele wetten voor de mensheid.

Het verkrijgen van een kennis van de essentie van de mensheid zowel psychologisch en energetisch.

Mensen bewust te maken van de functies en verantwoordelijkheden van de Engelenrijk.

Persoonlijk ontwikkelen van de individu.

Het ontwikkelen van de vaardigheden van mensen om anderen te helpen vrij zijn in hun leven

Aan te vechten houding ten opzichte van een unieke benadering van menselijke ontwikkeling.

Te onderzoeken manieren van toegang tot kennis uit verder een veld.

Om te trainen personen in healing methoden in de Astral Healingtherapy.

Wat de Astral Healing cursus is ....

Een cursus helpen in hun eigen groei en ontwikkeling in een verzorgende en zorgzame omgeving, waardoor de kennis en het vermogen om de praktijk als holistisch therapeute.

Het doel van de Stichtingen bestuur, stuurgroep, register van de leden is het stimuleren van de hoogste normen van de therapie, zowel psychische en / of energetische praktijk binnen haar lidmaatschap. Het zal dit doel te bereiken door middel van de volgende methoden

1. De beoordeling van opleidingen voor haar leden en de goedkeuring van de cursussen die aan de hoogste normen van professionaliteit voldoet.

2. Het uitvoeren van onderzoeken voor het lidmaatschap van de stichting of voor degenen die willen worden gecertificeerd van de stichting en instandhouding van een register van leden die in aanmerking komen op deze manier.

3. Waarbij geregistreerde leden aan de normen van de praktijk en ethiek in acht, zoals voorgeschreven door de stichting.

4. Onderzoeken en uitspraak te doen over klachten tegen geregistreerde leden. Ieder lid gevonden in gebreke of in verzuim van de voorgeschreven norm van praktijk of ethische code kunnen worden verwijderd uit het lidmaatschap.

5. Het bevorderen van de erkenning van energetische healing / psychotherapie als een zelfstandige beroep.

6. Het publiceren van een directory (soft of hard copy) van personen die geregistreerd en gecertificeerd en hen door te verwijzen naar iemand die hulp zoeken door middel van energetische / psychologische therapie.

7. Het bevorderen van permanente educatie-programma's zoals conferenties, lezingen, workshops, seminars etc.

8. Het onderhouden van een public relations kantoor dat de fundamenten doelstellingen, cursussen en de leden zal bevorderen aan het grote publiek.

9. Bieden van een netwerk waarmee professionals om ervaringen te delen met de leden van de stichting.

10. Bewustmaking van de energetische / psychologische genezing en zijn heilzame uitkomst bij het grote publiek.

11. Het bevorderen van de Astral Healing Stichting als de meest ethische en professionele lichaam in zijn gebied.

12. Aantrekken van nieuwe leden en studenten aan de Astral HealingFoundation.

13. Om het werk van de Stichting die relevant zijn voor de gewone mens. Om ook demystificeren de wetenschap achter energetische healing.

14. Om samen te werken met een erkende organisatie, vereniging, hetzij in Ierland of het Verenigd Koninkrijk, Europa of wereldwijd die gelijkaardige doelstellingen. Aan te sluiten of worden verbonden aan een soortgelijke organisatie die de doelstellingen van de stichting promoot in een ethische wijze.

15. Het bevorderen van de wettelijke regeling van de stichting in relatie tot de wetten van het land.

Verantwoordelijkheden aan de klanten.

1. Astrale Healing PGA-leden wordt verwacht dat zij hun werk op een professionele en ethische manier te benaderen met een kennis van klanten emotionele problemen van of / of een energetische of psychologisch oogpunt. Dit standpunt moet de waardigheid van elke persoon en erkent de klant recht op vrije wil. De bevoegdheid van de therapeut moet worden weerspiegeld in hun vaardigheid en modus operandi.

2. Astrale Healing PGA therapeuten moeten informeren cliënten van hun diagnose met betrekking tot welke methoden van therapie zullen zij tewerkstellen in de therapeutische setting.

3. Astrale Healing PGA-leden zijn verplicht om te bespreken met cliënten het verwachte aantal sessies, de duur van de sessies, de honoraria, de wijze van betaling moet worden gepland en wijze van betaling.

4. De cliënt een overeenkomst aangaat met de therapeut schriftelijk of mondeling en te allen tijde de therapeut moet communiceren in een directe wijze de aard van dat contract.

5. Er mogen geen verborgen kosten of extra kosten ten behoeve van de therapeut de cliënt in hun therapeutische relatie.

6. Astrale Healing therapeuten zijn verantwoordelijk voor de communicatie met hun klanten de resultaten van hun therapie, de methodologie die werkzaam zijn in het bereiken van dit resultaat, het gewenste resultaat van de therapie. De therapeut zou ook te delen, eventueel aan wie de therapeut verschuldigd verantwoordingsplicht bijv. promotor, enz. Wijze van opname sessies moet ook worden meegedeeld aan de klant.

7. De Astral Healing Lid zal een record van de klant sessie. Dit moet onder meer op het minimum, alle informatie die de cliënten naam, leeftijd, adres, contactgegevens en presenteren geen problemen. Ongewone voorvallen tijdens de sessie moet worden herschikt en / of onder de aandacht gebracht van uw leidinggevende.

8. Astrale Healing Therapeuten die zich bewust worden van een conflict tussen hun verplichtingen aan een cliënt als bedoeld in deze code en de eventuele juridische of ethische verbintenis naar een andere dienst of enig persoonlijke contracten zullen bespreken met en expliciet aan de opdrachtgever de aard van deze loyaliteiten en conflicten .

9. Astrale Healing therapeuten moeten bewust worden van hun grenzen om hun eigen bevoegdheid te allen tijde .. Leden moeten worden opgesteld in overleg met een klant naar een passende doorverwijzing indien nodig naar een andere professionele make. Het verdient de voorkeur te geven klanten een keuze van de therapeuten. Bij het maken van een verwijzing, is het raadzaam voor de leden om de integriteit, competentie en integriteit van de professionele na te gaan wie de verwijzing wordt verwezen.

10. Als de cliënt verzoekt, kan een chaperonne aanwezig zijn tijdens de sessie. De therapeut kan u adviseren dat dit mogelijk is tijdens de opening fasen van de behandeling, maar kan de cliënt ontwikkeling afremmen zodra overdracht treedt de therapeutische dynamisch. (De chaperonne kan vertegenwoordigen van de cliënt weerstand).

11. De Astral Healing therapeut aanvaarden geen enkele vorm van provisie of split vergoeding met betrekking tot de verwijzing van een cliënt aan een derde partij of een lid van de astrale Healingorganisation of niet.

Contracten met derden en Publicaties.

1. De relatie tussen de therapeut en cliënt vertrouwelijk is of

een persoon vraagt naar therapie en gaat niet naar therapie of

Attends therapie waarbij de procedure van de therapie is vertrouwelijk.

2. De context van de interactie moet vertrouwelijk blijven te allen tijde.

3. Klinische Records. Ervoor te zorgen dat de klant merkt gegevens vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen in een veilige en betrouwbare wijze te allen tijde. Leden moeten ervoor zorgen dat computerbestanden worden binnen de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4. Vertrouwelijkheid. De Astral Healing therapeut moet schriftelijke toestemming te verkrijgen voordat een opname van een therapeutische sessie plaatsvindt. In voorkomend geval de toestemming van de Childs wettelijke voogd / ouders gezocht moet worden als het kind jonger is dan 18 jaar.

5. Contact tussen de klanten gezinsleden, familieleden of derde partijen met betrekking tot het derde gefeest moet vertrouwelijk blijven te allen tijde en mag alleen gebeuren met de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

6. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt in de volgende omstandigheden

Waar minderjarigen (onder 18) zijn betrokken

In het geval van cliënten waarbij de therapeut voelt dat ze in gevaar zijn voor zichzelf of anderen.

Als openbaarmaking wordt bevolen door een rechter, Lijkschouwer of andere soortgelijke drager van deze bevoegdheden.

7. Persoonlijke gegevens moeten te allen tijde als vertrouwelijk worden beschouwd hetzij rechtstreeks verkregen van een cliënt of door middel van deductie en, waar mogelijk, moet de klant worden geïnformeerd voordat een mededeling wordt gedaan. Overlijden van een cliënt niet deze overeenkomst beëindigen.

8. De Astral Healing therapeut moet krijgen in het schrijven van de verifieerbare toestemming van de cliënt vóór de bekendmaking van de inhoud van hun therapie. De anonimiteit van de klant zullen worden bewaard, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen. De therapeut moet niet publiceren de inhoud van de cliënt verzoeken dit niet te doen.

9. De Astral Healing therapeut moet de cliënt als naar wat de natuur van de opname van de sessies, de middelen van de opname en de redenen waarom toestemming wordt gevraagd van de cliënt als van de redenen van de opname van de therapie bij voorbeeld opleiding van therapeut.

10. Moet de Astral Healing Therapeut worden geconfronteerd met een conflict tussen de verantwoordelijkheid naar de klant en eventuele wettelijke verplichtingen, dan is de therapeut moet voldoen aan de letter van de wet.

11. Ieder geval notities, geschiedenis of correspondentie dient te worden gehandhaafd op een veilige plaats voor een minimum van 7 jaar.

12. Astrale Healing therapeut bij het maken van overzichten of wanneer die betrokken zijn bij openbare activiteit of betrokken zijn bij de media, moet duidelijk maken of zij optreden als leden van specifieke organisaties of groepen, of als vertegenwoordigers van een discipline van de psychotherapie / energetische healing.

13. De Astral Healing Therapeut voornaamste zorg is om hun cliënt en ervoor te zorgen dat een derde partij bijvoorbeeld familie etc zijn zich hiervan bewust.

14. Astrale Healing therapeuten streven naar ethiek, integriteit in de kunst en wetenschap van Psychotherapie / energie genezing te bevorderen. Zij mogen niet deelnemen, vergoelijken, of zich te laten in verband met openbare voorstellingen, oneerlijkheid of fraude.

15. Astrale Healing therapeuten moeten optreden om te helpen collega's om te stoppen of compensatie van de mogelijke gevolgen van negatieve overdracht zou kunnen schaden hun collega's klanten en / of reputatie. Vanwege de aard van subtiele energie healing kunnen mensen zich niet bewust zijn van de ontwikkeling of de opkomst van hun schaduwzijde.

16. Astrale Healing Therapeuten moeten adviseren cliënten met betrekking tot de problemen en emoties opkomende binnen hun lichtlichaam. Aan de finish van elke sessie de therapeut moet recap over de ontwikkeling van hun emotionele licht lichaam en uitleggen wat emoties die de client kan worden gekeken naar de komende weken,

17. Als een therapeut heeft enige twijfel aan de praktijk of de exploitatie van een andere therapeut, dan is dat therapeut moet raadplegen hun leidinggevende of contact opnemen met de disciplinaire commissie van de Astral Healing Foundation.

18. Astrale Healing therapeuten praktijk 'schone therapie' en moet worden voorkomen te allen tijde belangenconflicten. De therapeuten doel is om exploiteert geen professionele relatie met hun eigen persoonlijke, politieke of zakelijke belangen verder.

Niet Exploitatie.

1.Het relatie tussen de cliënt en therapeut is een professionele relatie en het astrale Healing therapeut moet geen klanten te benutten in de financiële, emotionele seksuele of andere manieren of gebruik de effecten van de suggestie, overdracht, hypnose of energetische wijze te winnen zelf profiteren van een ander. De therapeut moet de cliënt niet raken op een manier die zou kunnen worden voor tweeërlei uitleg vatbaar. In de sociale instellingen van de therapeutische relatie moet worden gehandhaafd en het de verantwoordelijkheid van de therapeut te maken en te beschermen dat onderscheid.

2. De therapeut te allen tijde, moet gebruik maken van een deken of gooi dan de klant als op een sokkel. De therapeut manier van werken moeten de bescherming van de cliënten lichaam, gevoelens en seksualiteit.

3. De Astral Healing Therapeut mag niet verkopen of ondersteunen de diensten of producten die kunnen worden geacht aan de cliënt te beïnvloeden met de aankoop van deze producten.

4. Tijdens de professionele relatie en bij staken van de therapie met hun cliënt, moet de Astral Healing Therapeut geen seksuele relaties met de klant.

5. De Astral Healing therapeut moet erkennen het belang van de werkrelatie met hun cliënt en noteer de invloed en macht van de therapeut bij tijden kunnen bezitten binnen de kunstmatige therapeutische dynamisch. De therapeut moet ten allen tijde de beste belangen van de cliënt te bevorderen.

6.Het Astral Healing therapeut moet bezighouden met het toezicht voor hun eigen bestwil en het welzijn van hun cliënten en praktijk. Astrale Healing therapeuten moeten openstaan voor de effectiviteit van hun therapeutische aanpak te evalueren en bij omscholing indien nodig en bijscholing op een permanente basis in te schakelen.

7. De Astral Healing Therapeut moet niet vragen of openbaart op enige wijze, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt, een getuigschrift of commentaar van hun therapie.

8. De Astral Healing therapeut, voor zover mogelijk, moeten adviseren de klant om medisch advies vragen indien nodig geacht, of om alternatieve therapie die buiten het bereik van de therapeut te zoeken.

9. Astrale Healing therapeuten moeten beschermen geheimhouding op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid niet het recht van het land strijd.

10.Astral Healing Therapeuten moeten zorgen voor de veiligheid van hun cliënten of chaperonne tijdens hun gebouwen. Moeten de gebouwen geschikt zijn voor het doel en de professional in relatie tot de dienst worden verricht.

11. Astrale Healing Therapeuten moet rekening worden gehouden het recht van hun cliënten de vrije wil, zelfbeschikking, een ethische, religieuze, geslacht, leeftijd, handicap, politiek of sociale status nadelig te beïnvloeden de klanten behandeling.

Vertrouwelijkheid.

Astrale Healing therapeuten moet zorgen voor veilig houden van notities, bestanden en correspondentie van hun therapeutisch werk met hun klanten. Het delen van anonieme casuïstiek vormt geen schending van de geheimhoudingsplicht. Alle Astral Healing Therapeuten formeel als in een schriftelijke overeenkomst of mondeling vormen een contract met hun cliënt. Verbale opdrachten staan open voor misinterpretatie. Het contract (schriftelijk of mondeling) moeten de kosten per sessie, de duur van de sessies staat, het bedrag van de sessies noodzakelijk geacht etc voor de klant. Het contract moet ook aangeven dat er geen garantie op genezing. Het contract vermeldt het recht om de klachten en disciplinaire commissie van de Astral Healing fundament voor de klant.

Code of Practice en Ethiek.

De Code of Practice en ethiek moet worden beschouwd (samen met toezicht) als een steun aan de therapeut in het bouwen en onderhouden van een succesvolle carrière in de genezing beroep. Astral Healing therapie is gebaseerd op de vooronderstelling dat de mensheid zich kan ontwikkelen tot zelfrealisatie en vind emotionele comfort in zijn fysieke aanwezigheid.

Astrale Healing therapeuten zijn gewijd aan de bevordering van het bewustzijn van de mensheid. We voeren deze methode door middel van holistische idealen gebaseerd op humanistische idealen die de vrije wil en zelfbeschikking te bevorderen.

Elke therapeut als lid van onze professie draagt de verantwoordelijkheid van de bevordering van de professionaliteit en de praktijk van energetische psychotherapie.

De code van ethiek en normen is waarop de therapeut kan de regelmatigheid van zijn gedrag te bepalen in zijn relatie met klanten, collega's, leden van paramedische beroepen en met het grote publiek.

1.het principe stuwkracht van de astrale Healing therapie is om het menselijk bewustzijn te verbeteren door de vrije wil en zelfbeschikking, terwijl verdienen het vertrouwen, respect en waardigheid van de mens. Elke therapeut moet bieden de volle maat van dienst en toewijding aan de mensheid.

2. Astrale Healing therapeuten moeten voortdurend streven om hun vaardigheden en kennis te verbeteren en hun diensten aan te bieden aan de mensheid.

3. Astrale Healing therapeuten dienen zich aan de wetten van hun land, aan de regels en de waardigheid van hun vereniging en hun zelf opgelegde disciplines.

4.Astral Healing therapeuten zullen niet illegaal geneeskunde uit te oefenen en te allen tijde verwijzen door naar de medische professie, wanneer geacht prudent om dit te doen.

5. Astrale Healing therapeuten kan niet achterwege medische informatie, tenzij daartoe bevoegd. Op geen tijden moet de therapeut strijd handelen met een klant medisch advies.

6.Astral Healing therapeuten zou nooit raden een afstand van de symptomen van een ziekte of aandoening, tenzij schriftelijk is aan te raden, verkregen uit een geschikte gekwalificeerde medische professional.

7. De Astral Healing therapeut moet ten allen tijde bewust van zijn zorgplicht ten aanzien van zijn cliënt, nooit beweren vaardigheden die niet in het bezit feite nooit het aanbieden van vaardigheden buiten de reikwijdte van zijn opleiding en deskundigheid, zich bewust van hun eigen beperkingen en waar ooit nodig doorverwijzen van een cliënt om een geschikte gekwalificeerde derde.

8. Een Astral Healing therapeut moet lozen, in het vroegst mogelijke moment, een cliënt die presenteert voor de behandeling die in overeenstemming is met de goede verzorging van de cliënt.

9.Een Astral Healing therapeut moet ter vermijding van dubbele relaties met zijn / haar cliënten en mag nooit zijn diensten aanbieden onder de voorwaarden dat de uitoefening en de vrije wil van zijn professioneel oordeel en vaardigheid zouden kunnen aantasten, verminderen de kwaliteit van zijn dienst of risico uitbuiting.

10. Een Astral Healing therapeut moet nooit zeggen, uitvoeren, doen, verrichten of anderszins een woord of actie uit te voeren bij akte of gevolgtrekking om zo in diskrediet brengen van het gebruik van de psychologie, hypnose, hypnotherapie en energie healing.

11. De Astral Healing therapeut moet respect en eer de cliënten recht op privacy, tenzij hij / zij is daartoe verplicht door de wet. De therapeut moet krijgen schriftelijke toestemming op te nemen, door welke wijze dan ook, enig deel van de therapeutische relatie met zijn / haar cliënt bijvoorbeeld voor testimonial's, enz. De toestemming moet duidelijk staat de bedoeling van de toestemming. Minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar moeten hun ouders schriftelijke toestemming voor een dergelijke toestemming. Vertrouwelijkheid in acht worden genomen, hoewel een dergelijke toestemming is verkregen.

12. Astrale Healing therapeuten mag niet garanderen, publiceren, beloof geneest binnen hun therapieën, tenzij ze wetenschappelijk kan worden bewezen.

13.a Astral Healing therapeut moet nooit worden betrokken bij de openbare optredens die de beroepsgroep in diskrediet brengen.

14.Het Astral Healing therapeut moet bezighouden met het toezicht op een regelmatige basis volgens zijn eigen behoeften, zijn vaardigheden en kennis en de activiteiten van zijn praktijk.

15. Een Astral Healing therapeut moet krijgen op hun eigen kosten Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en ga akkoord met de praktijk als therapeut alleen als verzekering op zijn plaats. De therapeut moet een kopie van zijn verzekeringsbewijs elk jaar aan de stichting.

16. Studenten van de Astral Healing therapie zijn ook verplicht de verzekering te bezitten en bij de kwalificatie nodig zijn om professionele therapeut verzekering af te sluiten per 15 hierboven.

17. Astrale Healing therapeuten nodig zijn om jaarlijks door te betalen door de jaarlijkse vervaldag voor het lidmaatschap van de stichting. Het niet naleven van de vervaldag kan resulteren in teruggetrokken uw lidmaatschap en de uitsluiting van uw voordelen.

18.All certificaten, logo's, brieven van accreditatie of andere schriftelijke mededelingen uitgegeven door de stichting blijven eigendom van de stichting en wordt teruggegeven aan de stichting als en wanneer het lidmaatschap ophoudt of op schriftelijk verzoek van de directeur van de stichting.

19. Therapeuten zijn streeft naar een continue opleiding en wonen minstens 1 workshop per kalenderjaar.

20. Astrale Healing therapeuten aanvaarden de noodzaak van het toezicht en wonen toezicht.

21.Astral Healing therapeuten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van hun eigen energetische therapie die vergelijkbaar is met de beginselen van energetische Astral Healing therapie. In geval van twijfel moet de student in overleg met de stichting om de erkenning van hun therapeut te verifiëren. Het aantal sessies idealiter een minimum van 20 sessies meestal maandelijks (of op verschillende tijdstippen wanneer dat nodig is).

22. Nog nooit aan een persoon te behandelen onder de leeftijd van 16 jaar zonder schriftelijke toestemming van de ouders is verleend en alleen als er een voogd / waarnemer aanwezig is.

23. Elk lid is verplicht om af te drukken op reclamemateriaal "Huidige alle leden van het astrale Healing Foundation, www.Astralhealing.net

24. Studenten om volwaardig lid van de astrale Healing Stichting Post Graduate vereniging moet lid worden van de Astral Healing stichting geworden.

25. Astrale Healing therapeuten moeten ervoor zorgen enige andere derde partij organisatie die ze zijn aangesloten is ethische en professionele en niet in strijd de regels van de code van ethiek en normen van de praktijk van het astrale Healing stichting.

26. De Astral Healing therapeut is vrij om te aanvaarden of om een persoon te behandelen indien zij dit wensen te weigeren.

27. Een astraal Healing stichting postdoctoraal lid moet ervoor zorgen indien het delen van elke vorm van reclame, kantoorruimte, gebouw, opvang, gezondheid therapeuten etc dat de andere partijen beroepsverzekering in de plaats hebben en beroep in de praktijk wijze en in de mate dat de reputatie van de Astral Healing therapeut en de stichting niet worden ondermijnd.

28. Het is de verantwoordelijkheid van de Astral Healing therapeut om eventuele wijzigingen in kennis te stellen zijn / haar naam, de plaats van de praktijk, contactgegevens, enz. aan de stichting of als er contactgegevens zijn verkeerd gepromoot door de stichting.

29. Astrale Healing therapeuten mag geen enkele vorderingen van hun vermogen of praktijk, tenzij in staat om wetenschappelijk te bewijzen de vordering bevorderd door het lid.

30. Astrale Healing therapeuten moeten uitleggen aan cliënten tijdens de eerste zitting van hun beleid van gemiste of geannuleerde afspraken, hun honoraria, heffingen, enz. Het verdient de voorkeur dat een dergelijk beleid zijn geschreven en niet verbale die open staat voor misinterpretatie.

31. Astrale Healing therapeuten moet leiden tot een visitekaartje en verkennend brochure die niet in strijd met de regels, ethiek en gedragscode van de stichting.

32. Astrale Healing therapeuten moeten zich gedragen op een wijze die te allen tijde dat de professionaliteit, normen en ethiek van hun vak en de stichting bevordert en nooit handelen op een wijze om de energie-genezing of de stichting in diskrediet te brengen.

33. Therapie moet worden beoefend binnen de professionele van de therapeut healing ruimte, tenzij hun werk omvat de huur van kamers, gebouwen of een workshop in de natuur.

34. Astrale Healing therapeuten moeten zich bezig houden met het feit dat de therapie niet in enig opzicht letsel of schade of de klant in verwarring.

35. Student na het succesvol kwalificatie hebben het recht om af te drukken na hun namen Lid van Astral Healing Foundation (MAHF).

36. De Astral Healing therapeut moet gebruiken een inworp of een deken te allen tijde bij de exploitatie van een plint. De therapeut moet ervoor zorgen dat de voeten en het hoofd van de klant dat alles wordt aangeraakt door de therapeut tijdens de sessie is. Het is de verantwoordelijkheid van de therapeut om ervoor te zorgen dat er geen misverstand met betrekking tot menselijk contact plaatsvindt.

37. Het is de therapeut de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zij zich bezighouden verantwoord en eerlijk met hun begeleider in een open en eerlijke manier.

38. Astrale Healing therapeuten moeten ervoor zorgen dat hun toezicht is voorstander van hun behoefte als een mens en een therapeut.

39. Astrale Healing therapeuten die volledige 500 uren van toezicht zijn recht om de woorden te gebruiken geaccrediteerd lid van het astrale Healing stichting.

Tuchtcommissie en klachtenprocedure.

Een klacht kan het algemene gedrag of de manier waarop zij de uitvoering van de eventuele formele proces als een Astral Healing therapeut.

De bedoeling is om vraagstukken en problemen te verzoenen, zonder toevlucht te nemen tot sanctie. It aims for resolution by negotiation and mediation.

Unless the accused person(s) request, the proceedings of the complaint shall be treated as confidential.

Any person raising a complaint or with information in relation to a complaint must not be harasses or victimised in any way, by any person or third party. Such actions shall lead to disciplinary proceedings.

The complaint should ideally be dealt with within 28 days except in exceptional circumstances. Information gathering will take place and if it emerges that the complaint was of a serious nature then a full hearing of the complaints procedure shall take place.

Initially members concerned will meet with the Administrator of the Foundation and/or senior person within the foundation to air their differences and try to achieve a resolution of the complaint. The Administrator shall try and investigate whether there are any misunderstandings in relation to the parties involved or other minor issue that can be easily clarified and the issues resolved amicably.

A written account of the complaint is sought and a response is invited from the complainant. The written response from the complainant is offered to the accused and is invited to comment. If the response does not satisfy the complainant, then the accused member is asked to comment further until a resolution is found. If no resolution is agreed then the parties to the complaint is given the following options, 1 Arbitration 2. The complaints procedure 3.Termination of the complaint.

Complaints and Disciplinary procedure.

The aim of the procedure is to protect the good name of the foundation, its therapists and the patients/clients who attend our practitioners.

A complaint may be brought by a member of the public seeking or using the services of a member of the Foundation, either in person or via a third party acting on their behalf and with their authority, or by a member of the foundation in respect to another member.

The Complaints and disciplinary committee can only deal with complaints in relation to students or members of the Astral Healing foundation.

A complaint shall be lodged within 5years of the event of the substance of the complaint. All records of the complaint shall be kept for a period of 5 years from the date of receipt of the complaint. The foundation is not responsible for travel or any other expenses incurred by the complainant or the member complained against in connection with any stage of the complaint.

On receipt of a complaint that is regarded as serious, the Administrator of the Foundation shall forward the complaint to the Complaints committee within 3 days of receiving the complaint. All complaint procedures are conducted with confidentiality. All records, notes, sheets , induction notes etc, must be kept by all parties.

The complaints committee will contact the accused member within 14 working days of receiving the complaint. The member's details will be temporarily removed from the Foundations website and promotional literature for the duration of the complaint. The therapist shall be allowed 28 days to suspend their client list so as to organise their defence of the claim against them. The complaints committee will determine if an external Garda investigation is deemed appropriate if necessary. The committee will endeavour to remedy the complaint through informal resolution and if this is not possible then a investigation will be initiated.

Investigation.

At the earliest practical opportunity, the member will be notified of an Complaint investigation in writing. This will inform the member, in plain language, the nature of the complaint, allegation of complaint, an official form of caution allowing a response within the rules of evidence and the right of legal/friendly representation. At the same time they will be given the Foundations Code of Complaints procedure and their rights within the complaints procedure. If the investigation is not completed within 120 days of the complaint been lodged then an interim report will be given to both parties explaining the position of the complaint at that time.

Na afloop van een onderzoek van een dossier wordt voorbereid voor de tuchtraad subcomite tot het dossier en de aanbevelingen toegang. Indien de commissie beslist dat er sprake is / beweringen beantwoord vervolgens een formulier omgaan met die beschuldigingen zal worden bereid en geserveerd op de beschuldigde. De verdachte wordt in kennis gesteld van het dossier van het bewijs en zal worden gepresenteerd met dit bestand niet minder dan 7 werkdagen voorafgaand aan de hearting de juridische voorbereiding en de verdediging mogelijk te maken.

De behandeling van de zaak wordt in de vorm van een informele tribunaal. Het subcomite hoort het bewijs van beide partijen en wordt de getuigen het gewicht zij van mening is juist op basis van het beste bewijs regel.

De commissie zal haar bevindingen over de mate van waarschijnlijkheid en zal motiveren voor deze bevindingen. De bevindingen van het subcomite zal schriftelijk worden gedaan aan beide partijen binnen 14 werkdagen na de hoorzitting alsmede de motivering van deze bevindingen. Enige sanctie zal worden meegedeeld in zijn geschriften.

Niet de klachten gehoord door hetzij de klager of de aangeklaagde lid moet worden gegeven ten minste 15 dagen voorafgaand aan de hoorzitting bij te wonen. De commissie zal de uitoefening van hun optie om de hoorzitting, hetzij verdagen tot een verdere datum (binnen 28 dagen na de hoorzitting), of kan de zaak in een of beide partijen er geen hoor en het kan de procedure te beëindigen.

Het onderwerp van de procedure zal binnen 28 dagen de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Heeft ingediend, de aankondiging zullen worden gegeven 15 dagen om de gronden van het beroep te leveren. Het beroep zal worden gehoord door de volgende Astral Healing Stichting Post Graduate vergadering na ontvangst van het terrein en opzegtermijn.

Het onderwerp zal worden toegestaan indienen nieuw bewijsmateriaal op voorwaarde dat het voldoet aan de regels van bewijs en de aard van het nieuwe bewijsmateriaal dat volledig aan de klachten subcomite vóór 7 volle werkdagen vóór het Post Graduate commissievergadering.

Bij het horen van het beroep, kan de commissie bevestigen, wijzigen of vernietigen van de bevindingen van de subcommissie. Haar bevindingen worden meegedeeld aan het onderwerp op de afloop van de hoorzitting en de redenen voor die vaststelling binnen de 7 werkdagen na de vergadering.

De klager kan te allen tijde intrekken van de klacht. Wanneer twee partijen zijn het brengen van een klacht en een partij zich terugtrekt van de klacht, dan is de klacht zal worden overgedragen naar de voltooiing.

Indien een lid ontslag neemt uit de vereniging of kiest niet voor hun lidmaatschap van de vereniging te vernieuwen, terwijl in de onderzoeksfase, dan is deze actie zal worden genegeerd tot de voltooiing van het onderzoek naar de klacht.

In alle fasen van de procedure kan elke partij heb een vriend, of wettelijk vertegenwoordiger etc vergezellen hen tijdens een proces van het onderzoek.

Het subcomite bestaat uit ten minste 3 leden, namelijk de beheerder van de Stichting en de andere twee met enige kennis of ervaring in de juridische / tuchtzaken. De leden van het subcomite hebben geen belang bij de partijen gaat zo te voorkomen dat beschuldigingen van onpartijdigheid. De voorzitter van het subcomite zal hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de onderzoeken en ontmoeting met betrekking tot de grief wordt uitgevoerd op een wijze die rekening houdend toont de ernst van de klacht.

Alle schriftelijke bewijs moet worden ingediend binnen 28 dagen na de hoorzitting van de klacht. Alle partijen die betrokken zijn bij de klacht zijn toegestaan toegang tot alle schriftelijke bewijsstukken voorgelegd aan het onderzoek.

Nieuw bewijs kunnen worden ingediend door beide partijen, mits het relevant is voor de hoorzitting. Beide partijen hebben het recht om betrokken getuigenverklaring als ze willen. Als geen enkele partij zaken een verzoek dan geen getuige kan worden opgeroepen.

Niet bij te wonen door beide partijen moet worden medegedeeld aan de Subcommissie ten minste 15 dagen voorafgaand aan de hoorzitting. De commissie behoudt zich het recht voor om de procedure te beëindigen en zo de klacht een einde te maken, verdaging van de hoorzitting tot een verdere datum niet later dan 28 dagen later, of hebben de hoorzitting aangeboden indien toegelaten door de andere partij en het bereik jurering.

De beschuldigde lid wordt toegestaan een vriend of chaperonne / wettelijke vertegenwoordiger aanwezig te allen tijde tijdens de procedure. De wettelijke vertegenwoordiger mogen spreken namens de verdachte, indien hij dat wenst.

De stichting behoudt zich het recht voor om de resultaten van het onderzoek te publiceren in haar eigen publicaties of elders.

The termination of the Foundation Members membership shall be notified to all members.

As all certificate's, letters of accreditation, logo's, stamps, paper, headings etc remain the property of the Astral Healing Foundation at all times, if they are requested from the accused/ ex member then they should be submitted to the Foundation.

During investigations every effort will be made to protect the individual's privacy.

If a member is suspended from the Foundation, he may reapply at yearly intervals for readmission to the Foundation. The disciplinary committee must satisfy themselves as to the fitness of the member to practise as a therapist.

Lidmaatschap

Students who satisfactory pass the Final Examination of the Astral Healing Level 2 therapist training course are entitled to apply as members of the Astral Healing Foundation. They are entitled to call themselves Astral Healing therapists and use the abbreviation (MAHF) after their name.

Students must complete Astral Healing Level 1 to proceed to Astral Healing Level 2 Training Course.

Students who successfully complete Astral Healing Level 2 can treat the general public.

Successful students of Level 1 can treat their self, friends and family but not for monetary gain.

Upon recording 450 client hours in supervision the Astral Healing therapist is entitled to use the words Accredited Astral Healing therapist (AMAHF) after their name.

Students of any courses of the Foundation are required to hold student insurance if practising on the general public. No fee may be charged by students of any course given by the foundation when working on the public and the student must inform the person that they are still in a course of study in relation to the therapy given.

Annual General Checklist for Membership Re: Code of Ethics, standards of Practise of the Astral Healing foundation.

This form must be completed by both therapist with their supervisor for renewal or new membership of the Astral Healing Foundation. Forward with application to Foundation with Membership fee's, copy of cert.'s, log of supervision sessions etc.

Student/Member Date Supervisor.

Does the therapist agree to be bound by the rules, code of ethics & Standards of the Foundation Yes/No.

Is Insurance in Place yes/no Insurance No.______________

Is the member in Supervision yes/no. Name of Supervisor.__________ No of yearly sessions__

Has the Student Completed 10 sessions of Analytical Energy Analysis of their own therapy. Yes/No. Name of Therapist_______________Is therapy Completed. Yes/No

Has the Therapist Read and Understood the Rules, code of practise and Ethics of the foundation. Yes/no.

Does the Therapist, record & hold EACH Client's records for a minimum of 7 years yes/no.

Is the therapist attending the foundations training courses (1 per year min)yes/no. Name of Course____________________________________________________________

Does the therapist have a brochure/website with the Foundations details on the literature yes/no______________________________________________________________

Does the Therapist always use a thrown/Blanket over their clients while working a plinth yes/no.

In your opinion is the therapist/student confident/qualified to practise as a therapist. yes/no Why_________________________________________________

Does the therapist require any further training? Yes/No Why___________________

Does the therapist understand the Complaints procedure? Yes/No

Does the therapist limit Physical contact to the clients head, hands and feet only yes/No

Does the therapist have a written contract/brochure in place for their clients yes/no

Does the therapist only treat minors when an adult is present (Under 18). Yes/No.

Does the therapist understand all issues in relation to client confidentiality. Yes/No

Signed proposed member: Signed Supervisor Date:

The Astral HealingFoundation

Structuur

Trustees of the Foundation

Educational Training School

Stuurgroep

Head of Administration

Disciplinary, Code of Ethics Committee

Administration Support

Studenten

Support Lecturers

General Code of Conduct for Healers who must:

Therapists must improve their own knowledge and abilities

Treat clients and the public in a respectful and honourable fashion

Treat people who wish to be treated who have given their permission

Avoid misusing their knowledge or abilities that disempowers or abuses the rights of the individual.

Take responsibility for their clients while on their premises. The premises should be kept in a professional manner and concur with health and safety regulations.

Recognise their limitations and capabilities and always refer out a client to a therapist if they feel the client warrants such treatment.

Have insurance in place and agree to abide by the rules of their association.

Must produce their membership number, qualifications when requested to do so.

Ascertain, whenever necessary, if the client has received medical treatment for such attending conditions.

Understand and act within the law of the land.

Give explanations as to their course of action of the therapy to the client in the first session

Healers must NEVER

Advertise in an unethical fashion. (Guarantee success rate etc, miss-advertise their services)

Use titles or descriptions in the promotion of their work unless they are qualified to use such titles.

Give healing while medically or psychologically unfit to do so.

Give healing as a student unless accompanied by a qualified person in the discipline unless specifically having been authorised to do so by the tutor of their course.

Falsify documents or amend patient's notes.

Discriminate on the grounds of race, gender, religion, political, age or disability.

Guarantee, promise or imply a cure.

Respect the clients wish's, emotions and body and tell the client as to where they will be working and only what parts of the body will be touched by the person.

Respect the views and beliefs of the individual.

Have an adult, guardian or parent present when treating a person under the age of 16.

Written permission must be obtained by the healer to treat clients under 18 without a adult present.

Ask a client to remove articles of clothing other then spectacles, shoes or other incidental items.

Give a medical diagnosis to a client.

Advice or comment or a particular course of medical treatment.

Have a third party present unless they are at the request of the client.

Registreren
Zoek een therapeut
Abonnement op de nieuwsbrief

E-mail:

Naam:

Abonneer
Uitschrijven